• website design fundoor

    website design fundoor

  • web design fundoor

מיתוג, עיצוב והקמת אתר לחברת funkydoor – פותחים דלת לעולם חדש, מגנט לדלת
המיתוג כלל עיצוב לוגו וניירת משרדית + חוברת הסברה לאריזות המוצר


www.funkydoor.co.il


יש מצבים בחיים שאתה מרגיש שבחרת נכון !!!
זאת בדיוק ההרגשה במקרה של DSD שבנו לנו את האתר המדהים ואת המותג FUNKYDOOR
דנה, תודה רבה על האתר והלוגו הגאוני, אין בכלל ספק שהתרומה שלהם למכירות היא משמעותית לאין שיעור
והכי חשוב הליווי והשירות לאחר סיום העבודה גם תקופה ארוכה לאחר סיום ההתקשרות הרשמית בינינו. תודה על שלא נחת לרגע עד שוידאת שאנחנו מרוצים (זה לא מובן מאליו)
אם יש משהו שלא רואים במחוזותינו, זה Value for money ואתם עונים על המושג הזה במלואו
בברכה,
אורי דוד